Komunitní škola Bystřina

VÍTEJTE NA našich STRÁNKÁCH!

Komunitní škola Bystřina

Rozvoj a vzdělávání dětí v kruhu pečující komunity

Přihlašování pro školní rok 2024/2025

Ve dnech 24. dubna a 22. května se k nám můžete přijít podívat a zjistit, jak fungujeme, zda se Vám u nás líbí. Osobní setkání s pedagogy školy je jednou z podmínek přijetí dítěte do školy Bystřina. Pokud Vám nesedí termíny dnů otevřených dveří, kontaktujte nás a domluvíme osobní termín. Přihlášení dítěte k docházce do školy Bystřina je pak možné do poloviny června (16.6.2024).

Kdo jsme a co nabízíme

Jsme komunitní škola zřizovaná zapsaným spolkem Bystřina, z. s. se sídlem na Velké Lhotě (okr. Vsetín), která dětem v režimu domácího vzdělávání nabízí 3 dny v týdnu podnětný a učící se prostor.

Třídenní docházka

Děti s třídenní docházkou zažívají kontinuální proces učení se v tématických blocích (viz stavební kameny) v uzavřené skupině a také různorodé námětové učení a zážitky s externími lektory v rámci projektových dnů.

dvoudenní docházka

Dvoudenní docházka je určena rodičům, kteří chtějí dětem nabídnout tématické vyučování, ale také si chtějí zachovat větší svobodu v tom, jak budou nakládat s časem. Tento typ docházky se dá hezky kombinovat s nárazovým zapojením.

Jednodenní docházka

Jednodenní docházka nabízí velkou pestrost toho, co děti zažijí a s kým se potkají. Tento typ zapojení se do školy určitě obohatí děti po osobní, vzdělávací i společenské stránce:-)

Nárazové zapojení

Nárazové zapojení znamená účast jen občas, jen tehdy, když vás nebo dítě zaujme téma projektového dnu, během kterého se právě děti s nárazovou docházkou mohou ke škole připojit.

pro koho tu jsme a kde se nacházíme

Ve školním roce 2024/2025 se Bystřina otvírá dalším 7 dětem ve věku cca 5-12 let, které jsou zapsány v režimu domácího vzdělávání.

Komunitní škola Bystřina se nachází ve Velké Lhotě, v údolí říčky Bystřice. Sídlíme v objektu bývalé školy, do které chodívaly děti ze širokého okolí a kotárů. A dnes je tomu zase tak. Dnes se budova využívá mj. jako komunitní centrum u Pavlů, je stále obklopena krásnou přírodou, je docela dobře dostupná autobusem především ze směru od Vsetína a Rožnova (autobusové zastávky se nacházejí cca 50m od budovy).

Jsme tu také pro rodiče domoškoláků, kteří si chtějí vzdělávání dětí manažerovat sami, ale komunitní škola jejich vlastní snahy doplní a prohloubí. Rodiče dle jejich možností zapojujeme do programu, slavností i práce na pozemku.

Naše hodnoty a cíle

Respekt
Odpovědnost
Různorodost
Participace
Bezpečí

Stavební kameny školy

Škola nabízí příležitost k setkávání se v uzavřené skupině s důrazem na sociálně-osobnostní rozvoj, komunikaci, spolupráci a řešení problémů, ale také pestrost setkávání se s dětmi s menší docházkou, kamarády, zajímavými dospěláky. Tématické bloky nám pedagogům přinášejí možnost kontinuity, plánování aktivit s ohledem na měsíční témata a využití různorodých metod práce s dětmi. 

Naším cíle je všestranný rozvoj dítěte v bezpečné a pečující komunitě.

OSKA

O jako OSOBNOST

S jako SKUPINA

K jako KOMUNIKACE

A jako AKTUALITY

STEM

S jako SCIENCE

T jako TECHNOLOGY

E jako ENGENEERING

M jako MATHEMATICS

HUMART

HUM jako HUMANITNÍ & SPOLEČENSKÉ VĚDY

ART jako UMĚNÍ

BIOS

ZDRAVÍ

POHYB

BIOLOGIE ČLOVĚKA

SPORT

Projektové dny

Vždy ve čtvrtek od 9-13 hodin se setkáme skoro všichni a věnujeme se tematickým aktivitám.

Volný čas

hra, četba, povídání, ...

venku, vevnitř, sami, spolu

Výpravy

Jednou za čas se vypravíme na nějakou expedici, jindy zavítáme na program do knihovny, vyšlápneme si kopec a spojíme to s návštěvou včelaře nebo vyrazíme na skály a do muzea.

Slavnosti

Inspirujeme se během roku a tím, co přirozeně přináší - společné zahájení nového společného roku i jeho ukončení, Vánoce, Velikonoce a tak.

a co ještě

Jedna z nejdůležitějších věcí, je pro nás navazování a vytváření partnerského, přímého a zdravého vztahu s dítětem. Díky vztahu se dítě může cítit bezpečně a nám v roli pedagogů  umožní vytvářet prostor, kde se můžeme setkávat – lidsky, hravě, s emocemi, můžeme překonávat překážky.

Nenásilná komunikace a mediace

Děti vědomě vzděláváme v umění zvládání konfliktů pomocí nenásilné komunikace.

Podpůrná síť - komunita

Chceme, aby děti zažily tvořivé a přátelské společenství, ve kterých může zažívat přímé a respektující vztahy s dospělými.

Participace dětí

Děti mají samozřejmou možnost věci kolem sebe ovlivňovat, ale také se o ně starat. 

Reflexe a sebehodnocení

Náplň aktivit, zapojení dítěte, smysluplnost, problémy, pokroky, úspěchy reflektujeme a s touto zpětnou vazbou dál pracujeme.

Talent a silné stránky

Podporujeme silné stránky dětí, jejich vnitřní zdroje a talent. Chceme, aby o svých pokladech děti věděly a měly příležitost je rozvíjet.

Zdravé hranice

Zdravé hranice pro nás znamenají respekt k individualitě dítěte s ohledem na ostatní v danou situaci. Hledání této rovnováhy v daný moment je součástí našeho přístupu.

KLUBÍK

Pro rodiče a děti mladšího věku nabízíme KLUBÍK - prostor pro setkávání, společné tvoření a hru

Každou středu od 9-11:30  v prostorách školy Bystřina – Velká Lhota U Pavlů.

RUP

alias Radost uprostřed týdne

Prostor pro setkání, kulturu, vzdělávání dospělých

Jeden ze současných projektů školy je RUP. Je ve středu odpoledne, nepravidelně, plánovaně – neplánovaně. RUP je příležitost pro kulturní zážitky, na jejichž organizaci se mohou podílet děti. A časem snad i na jejich produkci:-) V rámci RUPU pořádáme setkání domočkoláků, koncerty, výstavy, co koho napadne.

naše ceny 2024/2025

Komunitní škola Bystřina je v tuto chvíli financována ze školného, darů a příspěvků.

třídenní docházka

úterý-čtvrtek

Nejvýhodnější cena je pro děti s třídenní docházkou, které se účastní pravidelného vyučování v blocích, ale také si užijí pestrou nabídku projektových dnů.

3.450Kč

Dvoudenní docházka

úterý a středa

Děti s dvoudenní docházkou se účastní vyučování v blocích. Tento typ docházky se dá opepřit o občasné projektové dny, které však platíte zvlášť.

2.500Kč

Jednodenní docházka

čtvrtek

Pro děti s jednodenní docházkou je vyhrazen čtvrtek, který nabízí pestrý program a setkávání s externími lektory, výlety, exkurze apod.

1.350Kč

Život Bystřiny

Občas, možná pravidelně, články, reportáže, rozhovory.

Novinky, události, články
do vaší emailové schránky

*přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte s Podmínkami ochrany osobních údajů

Join Our Newsletter

Receive our latest blog posts directly in your inbox!