Komunitní škola Bystřina

Komunitní škola BYSTŘINA

Rozvoj a vzdělávání dětí v kruhu pečující komunity

Poslání

Vytvářet podnětný a učící se prostor a příležitosti pro všestranný růst, rozvoj a vzdělávání dětí

Vize

Sebevědomé a vnitřně spokojené dítě

Naše cíle a hodnoty

Respekt
Odpovědnost
Různorodost
Participace
Bezpečí

stavební kameny - vyučovací bloky

Rozhodli jsme se, že nechceme kopírovat předměty v klasické škole, ani pokrývat obsah základní školy. Jednak na to není prostor, jednak nám to nepřijde úplně zajímavé… Pardón, ale je to pravda. Taky jsme se rozhodli být škola primárně pro domoškoláky a zatím z toho, co pozorujeme, nám přijde, že rodiče těchto dětí docela dobře vědí, co dělají. Uvědomují si svou odpovědnost a pokud se rozhodnou dětem dopřát další nedomácí formy vzdělávání,  hledají v tom smysluplný doplněk toho, o co jim v domácím vzdělávání jde. A také je tu realita pestré, věkově různorodé skupiny dětí. I my pedagogové nakonec chceme mít určitou svobodu v tom dělat s věcmi děti, které nám osobně přijdou zajímavé, důležité, zvládnutelné, dávající nám i dětem smysl. 

OSKA

OSKA je na začátku týdne a je to příležitost pro děti naladit se, povídat si v ranním kruhu, seznamovat se s vlastními i společnými novinkami, plánovat si týden, učit se vyjadřovat své pocity, očekávání, ocenění, ale i vznášet kritiku a hledat možnosti řešení.

Garantem OSKY je Kája Pincosy.

STEM

STEM je dvouhodinový vyučovací blok pokrývající vědu, matematiku, inženýrství, technologie a enviro problematiku. Děti se učí badatelské postupy, experimentují, pozorují, jsou hodně venku, analyzují, srovnávají, no zkrátka dělají vše, co je ve vědách potřeba.

Garantem STEMu je Pavla Šlinzová.

HUMART

HUMART je složenina a někdy to bude i sloučenina. Dvouhodinovka zaměřená na společenské a humanitní vědy si klade za cíl postupné budování kulturního a společenského rozhledu, rozvoj kritického myšlení, argumentace a prezentace, a zážitek umělecké tvorby - dramatické, výtvarné, filmové apod.

Garantem Humáče je Kája Pincosy.

BIOS

BIOS znamená život a tak tahle lekce bude o všem, co život podporuje, co nás vyživuje, co se týká zdraví - budeme hodně venku, běhat, cvičit, hýbat se, připravovat jídla z celého světa, seznamovat se s biologií, bylinami, budeme pěstovat zeleninu, učit se dávat první pomoc atd. atd.

Garantem BIOSu je Kája Pincosy.

Projektové dny

Projektové dny jsou tu od toho, abychom náš život udělali ještě pestřejší a zajímavější, abychom vypadli ze školy, poznali zajímavé lidi, abychom přitáhli do školy zážitky a příležitosti, které ve světě jen čekají na to, abychom se díky nim někam posunuli a něco se naučili.

Volný čas

Během dne, který se skládá z vyučovacích bloků protéká a vine se volná hra. Nebo jen odpočinek, povídání, gauč a knížka, nebo běhání venku s balónem. Svačina. Času bude na všechno dost. nehoníme se za výsledky a výstupy a dětem i sobě chceme dopřát na momentální a individuální potřeby.

Výpravy

Jednou za čas se vypravíme na nějakou expedici, jindy zavítáme na program do knihovny, vyšlápneme si kopec a spojíme to s návštěvou včelaře nebo vyrazíme na skály a do muzea.

Slavnosti

Jednou za čas se vypravíme na nějakou expedici, jindy zavítáme na program do knihovny, vyšlápneme si kopec a spojíme to s návštěvou včelaře nebo vyrazíme na skály a do muzea.

Pedagogický tým

Spojuje nás zájem o vytváření živého, učícího se prostoru, navazování vztahů s dětmi, spolupráce s nimi a podporování jejich růstu. V Bystřině působí dvě hlavní pedagožky, které garantují jednotlivé předměty, práci se skupinou, organizaci školního roku, komunikaci s rodiči a vedení pedagogického týmu. Říkáme jim koordinátorka a průvodkyně a hlavní pedagožka. Vedle nich se potkáte s našimi interními lektory, se kterými nás váže užší a dlouhodobější spolupráce, a pak externími lektory, které potkáte většinou během projektových dnů.

MgA. Karolina Pincosy

koordinátorka, průvodkyně a lektorka

Kája patří mezi zakladatele spolku a nyní se s ní potkáte v roli koordinátorky a průvodce. Kája má na starosti OSKU, Humáč a Bios a spolupořádá projektové dny. Kája je vystudovaná pedagožka dramatické výchovy (Jamu Brno). Kája působila v občanském sdružení Augusto, které se věnovalo zážitkovým programům pro děti na základních školách a jejich pedagogům a participativnímu divadlo (Divadlo Fórum). Po této zkušenosti pracovala 5 let v IQ Roma servisu v Brně na pozici pedagožky a vedoucí v sociálních službách. Během těchto let prošla psychoterapeutickým výcvikem, výcvikem v mediaci a řadou dalších školení a komunit. Během posledních 10 let, kdy žije na Valašsku s rodinou, vede neziskovku 4UŠI, pořádá vzdělávání v nenásilné komunikaci (www.mediaceprozivot.cz) a působí jako terapeutka (www.agarta.cz, www.familyexpert.sk) a mediátorka (www.4usi.cz).

Mgr. Pavla Šlinzová

pedagožka, garantka STEM

Pája se ke škole přidala, protože se jí moc líbí myšlenka komunitní školy a vždycky snila o tom, že bude chodit do malé školy (třeba jako děti z Bullerbynu). Je garantkou a lektorkou STEMu, je také členkou organizačního týmu. Pája vystudovala Matematickou biologii, Matematiku a informatiku se zaměřením na vzdělání a Zkušenostně reflektivní učení pro učitele. Pája má za sebou spoustu zkušeností s prací s dětmi i dospělými – ve třinácti začala vést skautskou družinu, několik let vedla skautský oddíl, pracovala jako lektorka a koordinátorka dobrovolníků na Kaprálově mlýně v Moravském krasu, učila na základní škole ve Valašské Bystřici, doučovala děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, připravovala studenty na přijímačky. Kromě jiných kurzů je instruktorka snowboardingu, ale mnohem raději jezdí na běžkách a až bude velká, zúčastní se Vasaloppetu. Teď je s dcerkou na rodičovské dovolené.

Naši drazí lektoři a spolupracovníci

Mgr. Martina Rušarová

nenásilná komunikace a mediace

Bc. Markéta Pospíšková

biologie a zdravověda

Klára Švachová

hudba a zpěv

Ing. Arch. Petr Pospíšek

horolezení a lanovky

Provoz školy a harmonogram dnů

Kapacita školy je nyní 14 dětí a otevřeno máme od úterý do čtvrtku od 9-13 hodin.  Skupinu tvoří děti předškolního věku až po 7. třídu ZŠ. Nedílnou součástí školy jsou též prázdniny a společné akce viz Harmonogram školního roku 2024/2025.

Komunitní školu Bystřina provozuje zapsaný spolek Bystřina z. s. se sídlem Malé Bystřici. Statutární zástupkyní spolku je Karolina Pincosy.

Úterý a středa 9-13 hodin

Jsou dny určené jenom stálé skupině dětí s pravidelnou dvoudenní nebo třídenní docházkou. Dětem chceme dopřát stabilitu, kontinuitu, větší zakořenění. Pro nás pedagogy je to příležitost utvářet vztahy, pracovat se skupinou a věnovat se předmětům sice v jejich rozmanitosti, ale též návaznosti.

Čtvrtek 9-13 hodin

Ve čtvrtek otevíráme brány dětem zvenku a vítáme děti s jednodenní docházkou. Ve čtvrtek je škola věnována tzv. projektovým dnům, které nabízejí pestrost, změnu, inspiraci.

Školné 2024/2025

Komunitní škola Bystřina je v tuto chvíli financována ze školného, darů a příspěvků. Školným přispíváte na nájem prostor a další provozní náklady, externí lektory a pomůcky.

třídenní docházka

úterý-čtvrtek

Nejvýhodnější cena je pro děti s třídenní docházkou, které se účastní pravidelného vyučování v blocích, ale také si užijí pestrou nabídku projektových dnů.

3.450Kč

Dvoudenní docházka

úterý a středa

Děti s dvoudenní docházkou se účastní vyučování v blocích. Tento typ docházky se dá opepřit o občasné projektové dny, které však platíte zvlášť.

2.500Kč

Jednodenní docházka

čtvrtek

Pro děti s jednodenní docházkou je vyhrazen čtvrtek, který nabízí pestrý program a setkávání s externími lektory, výlety, exkurze apod.

1.350Kč

praktické informace

  1. První kontakt proběhne nejspíš tak, že nám napíšete email na info@skolabystrina.cz nebo nám zavoláte na 774 230 381, nebo pošlete zprávu z webu. Anebo nám rovnou zašlete Žádost o přijetí dítěte.
  2. My vás zkontaktujeme zpátky, abychom se pobavili o vašich představách a podle domluvy buď rovnou podáte Žádost o přijetí dítěte, nebo se dítě zúčastní projektového dnu, a až potom se rozhodnete/me. Tento postup je popsán v Provozním řádu školy.
  3. Pro pravidelnou docházku je závazným dokumentem mezi rodiči a školou Dohoda o docházce dítěte

Jako zkušební den můžete využít účast na projektovém dnu. Tento program probíhá vždy ve čtvrtek a přihlašování je zevrubně popsáno na na stránce o projektových dnech.

S ohledem na zachování provozuschopnosti školy nevracíme úhradu školného za dny, které bylo dítě omluveno.

Dítě může nastoupit vždy k začátku měsíce nebo po individuální domluvě s koordinátorkou školy. Děti přijímáme do naplnění kapacit a po uhrazení školného. Rádi bychom však rodiče vyzvali k tomu, aby dítě zapsali do typu docházky, kterou dítě může realizovat po celý školní rok. 

Ve školním roce 2024/2025 vítáme zapojení rodičů v těchto oblastech: úklid, propagace, sponzoring, projektový management, lektorování, možnost záskoků v době nemoci, účast na brigádách, vedení projektových dnů. Toto zapojení je dobrovolné, budeme za něj však velmi rádi.

Ve školním roce 2024/2025 nenabízíme slevu pro sourozence.

Komunikace s domovskou školou je na rodičích, stejně tak jako odpovědnost za přípravu na přezkušování. V Bystřině budou mít děti své portfolio a všechny materiály archivace hodné budete mít pro tuto událost k dispozici.

Rádi bychom. Pokud se objeví zdravého vaření schopná a ochotná duše, rozhodně ji v tom podpoříme. Dovážení obědů nám však v tuto chvíli připadá příliš drahé a bohužel jsme ani neobjevili nabídku, která by splňovala kritéria zdravé stravy. A sami na to nestačíme.

Angličtina je pro nás druhý jazyk a tak se s ní děti budou potkávat organicky. V rámci Humáče se budeme seznamovat s různými jazyky. Až si děti na jazyk trochu zvyknou, bude výuka občas v angličtině probíhat celá. Postupně. Rodičům, kteří by děti rádi vystavili cizímu jazyku více, doporučujeme využít jazykovou školu. A na druhou stranu – uvidíme, jak se bude škola vyvíjet. Budoucnost je otevřená.

Primárně chceme přinášet takovou nabídku, která děti bude bavit. Když zjistíme, že se dítěte pro zapojení objevila příliš velká překážka, zkusíme najít způsob, jak se může zapojit jinak, anebo jak ji může zvládnout. Děti do zapojení povzbuzujeme s ohledem na benefity z jejich vlastního učení i pro blaho a fungování skupiny. Pokud dítě bude z nějakého důvodu ‚kantáre‘ – emočně, fyzicky, bude si moci vybrat a odpočívat. I jen tichá přítomnost, pozorování očkem, poslouchání jedním uchem je to nejlepší možné zapojení, jakého je dítě schopné, a je to v pořádku.

Máte nějaké další otázky? Rádi vám na ně zodpovíme. Ozvěte se nám!

Podporují nás